XÂY MỚI TRỤ SỞ CÔNG AN XÃ KÊNH GIANG, HUYỆN THUỶ NGUYÊN

PHUC HUNG GROUP sau khi tham gia chào hàng cạnh tranh qua cổng thông tin đấu thầu quốc gia, được lựa chọn là nhà thầu thi công dự án. Ngay sau khi ký kết hợp đồng với chủ đầu tư, nhà thầu đã tiến hành triển khai tập chung thiết bị máy móc và nhân lực thi công thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *